PPNPN

Uswatun Khasanah Nama : Uswatun Khasanah
Tempat/Tgl, Lahir
:
Banyumas, 06 Maret 1983
Pendidikan Terakhir : S1
Jabatan : PPNPN (Analis Perkara Peradilan)
T.M.T Jabatan : 03 Januari 2022
Meicy Masyithoh Nama : Meicy Masyithoh
Tempat/Tgl, Lahir
:
Jakarta, 15 November 1978
Pendidikan Terakhir : D3
Jabatan : PPNPN (Pengelola Perkara)
T.M.T Jabatan : 03 Januari 2022
Hafsa Khairani Harahap Nama : Hafsa Khairani Harahap
Tempat/Tgl, Lahir
:
Sibuhuan, 08 Juni 1992
Pendidikan Terakhir : S1
Jabatan : PPNPN (Analis Perkara Peradilan)
T.M.T Jabatan : 03 Januari 2022
Titis Tri Alfani Nama : Titis Tri Alfani
Tempat/Tgl, Lahir
:
Jakarta, 14 November 1991
Pendidikan Terakhir : D3
Jabatan : PPNPN (Pengelola Perkara)
T.M.T Jabatan : 03 Januari 2022
Endah Fajarwati Nama : Endah Fajarwati
Tempat/Tgl, Lahir
:
Jakarta, 03 September 1992
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : PPNPN (Pengadministrasi Persuratan)
T.M.T Jabatan : 03 Januari 2022
Ijmal Alwan Taufiq Nama : Ijmal Alwan Taufiq
Tempat/Tgl, Lahir
:
Cianjur, 23 Juni 1989
Pendidikan Terakhir : S1
Jabatan : PPNPN (Pengelola Teknologi Informasi)
T.M.T Jabatan : 03 Januari 2022
Eka Yuniartie Nama : Eka Yuniartie
Tempat/Tgl, Lahir
:
Jakarta, 27 November 1981
Pendidikan Terakhir : S1
Jabatan : PPNPN (Analis Perkara Peradilan)
T.M.T Jabatan : 03 Januari 2022
Anjar Supriyanto Nama : Anjar Supriyanto
Tempat/Tgl, Lahir
:
Kebumen, 28 November 1988
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : PPNPN (Pemelihara Sarana dan Prasarana)
T.M.T Jabatan : 03 Januari 2022
Syahrullah Nama : Syahrullah
Tempat/Tgl, Lahir
:
Jakarta, 20 Agustus 1965
Pendidikan Terakhir : S1
Jabatan : PPNPN (Pengelola Perkara)
T.M.T Jabatan : 03 Januari 2022
Austriyono Budiman Nama : Austriyono Budiman
Tempat/Tgl, Lahir
:
Australia, 29 April 1981
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : PPNPN (Pengelola Perkara)
T.M.T Jabatan : 03 Januari 2022
Eko Sugiyono Nama : Eko Sugiyono
Tempat/Tgl, Lahir
:
Demak, 28 Juli 1973
Pendidikan Terakhir : SLTP
Jabatan : PPNPN (Pemelihara Sarana dan Prasarana)
T.M.T Jabatan : 03 Januari 2022
Ambo Tuwo Nama : Ambo Tuwo
Tempat/Tgl, Lahir
:
Maros, 31 Desember 1984
Pendidikan Terakhir : SLTP
Jabatan : PPNPN (Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor)
T.M.T Jabatan : 03 Januari 2022
Timin Nama : Timin
Tempat/Tgl, Lahir
:
Jakarta, 18 Oktober 1982
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : PPNPN (Pemelihara Sarana dan Prasarana)
T.M.T Jabatan : 03 Januari 2022
Jaja Nama : Jaja
Tempat/Tgl, Lahir
:
Bogor, 23 Desember 1973
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : PPNPN (Pemelihara Sarana dan Prasarana)
T.M.T Jabatan : 03 Januari 2022
Syahrial Nama : Syahrial
Tempat/Tgl, Lahir
:
Jakarta, 19 Oktober 1981
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : PPNPN (Pemelihara Sarana dan Prasarana)
T.M.T Jabatan : 03 Januari 2022
Wesadana Alim Nama : Wesadana Alim
Tempat/Tgl, Lahir
:
Bantul, 09 Mei 1995
Pendidikan Terakhir : S1
Jabatan : PPNPN (Analis Perkara Peradilan)
T.M.T Jabatan : 03 Januari 2022
Muthia Rahmah Nama : Muthia Rahmah
Tempat/Tgl, Lahir
:
Jakarta, 24 Agustus 1996
Pendidikan Terakhir : S1
Jabatan : PPNPN (Analis Perkara Peradilan)
T.M.T Jabatan : 01 September 2023
Back to top button